Strona NKS MP

Na tej witrynie:

Strona główna
NKS - Pruszków
Aktualności NKS

Struktura NKS - Pruszków

Osoby uczestniczące w spotkaniach NKS - Pruszków dzielą się na:

Klubowiczów
Zasłużonych Klubowiczów
Grajków

Praktykantów Klubowych

Sympatyków

Gości.

Do pobrania:
Śpiewniki klubowe
Śpiewnik kolędowy
Kontakt:
olszak.jarek@wp.pl
Inne strony:

Radny OlszakKlubowicz
- uczestniczy w spotkaniach od lat, mniej lub bardziej regularnie, lecz niewątpliwie jest związany emocjonalnie z naszym pruszkowskim szantowaniem. Przyznanie statusu Klubowicza ogłasza WiO, po zasięgnięciu opinii tych lub innych Klubowiczów.

Zasłużony Klubowicz - tytuł nadawany przez WiO za zasługi i dokonania.

Grajek - Klubowicz śpiewający i grający na instrumencie.

Praktykant Klubowy - Sympatyk, który chciałby zostać Klubowiczem.

Sympatyk - pojawiający się nieregularnie na spotkaniach, dobrze się przy tym bawiąc (sam poczuwa się do bycia już Sympatykiem, a nie Gościem).

Gość - to gość. Jeśli mu się spodoba, po pewnym czasie staje się Sympatykiem.


Obowiązki i przywileje uczestników

Klubowicz

Ma obowiązek:

1. Podać WiO swój aktualny e-mail.
2. Przynosić Śpiewnik Klubowy na spotkania (śpiewnik do ściągnięcia ze strony). Klubowicze będący małżeństwem mogą przynosić jeden wspólny śpiewnik.
3. Regularnie uczestniczyć w spotkaniach (Klubowicz powinien zawiadomić WiO o nieobecności przed terminem spotkania, jeśli nieobecność była nieprzewidziana - skontaktować się po spotkaniu).

Ma przywilej:

1. Zapraszać Gości bez informowania o tym WiO.
2. Posługiwać się podczas imprez Przydomkiem Klubowym (pk).
3. Zamówić u Grajków podczas imprezy dwie piosenki na życzenie.
4. Jedna z piosenek wymienionych w punkcie 3. może być zamówioną przed "godziną powtórek" (tj. godz. 21.oo) powtórką piosenki już śpiewanej podczas tej imprezy.
5. W przypadku, gdyby Grajek odmówił piosenki na życzenie, Klubowicz ma prawo obrazić się na Grajka na czas trwania dwóch kolejnych utworów (nie można obrażać się za odmowę śpiewania utworów, których Grajek nie umie wykonywać zbyt dobrze lub też wcale).

Zasłużony Klubowicz

Nie ma obowiązków.
Ma przywileje takie, jak Klubowicz.

Grajek

Ma obowiązki i przywileje takie, jak Klubowicz. Ponadto:
Ma obowiązek grać i śpiewać, tworząc odpowiedni klimat imprezy.
Ma przywilej domagać się respektowania przez Klubowiczów starego, a wynikającego z tradycji przywileju, znanego jako "piwo dla grajka".

Praktykant Klubowy

Ma obowiązki takie, jak Klubowicz.
Ma przywileje Klubowicza (z wyjątkiem punktów 4. i 5.).

Sympatyk i Gość

Ma obowiązek informować WiO, gdy chce zaprosić nowego Gościa.
Ma przywilej podać WiO swój e-mail lub telefon kontaktowy i oczekiwać informacji o spotkaniach.


Lista wszelkich Klubowiczów

Lista jest stworzona osobiście i zupełnie subiektywnie przez WiO.

Zasłużeni Klubowicze:

                                      
                  Kazimierz Olszak                 
                         Rafał Łojek, pk. "Zmywack"
           
- gdyż to mój rodzony Ojciec                              - za całokształt i zaangażowanie


                                            
                    Paweł Milczarek pk. "Skipper" - za wieloletnie kultywowanie zanikającej już, niestety,                                                                                     tradycji "piwo dla grajka"


Grajkowie

                                    
                  Jarosław Olszak                        
                             Michał Pokropek
             pk. "Jerry" (gitara, śpiew)                                        (gitara, śpiew, skrzypce)

Klubowicze

                                           
           Agnieszka Olszak pk. "Magnes"                                Urszula Warych pk. "Ulla"

                                         
                Marta Jendernalik-Dybała                                             Łukasz Dybała

                                               Magdalena Pokropek                                        Waldemar Sander, pk. "Vivaldi"


                                         
            Jarosław Warych, pk. "Struś"                                 Adam Warych, pk. "Silver"

                                       
      Kazimierz Dąbrowski, pk. "Kazek"                          
           Tomasz Biel pk. "Bielu"

                                       
          Robert Niedziółka pk. "Niedziół"                                  Agnieszka Niedziółka

                    

           Marek Ruciński pk." Hajaszek"                            Jarosław Pyszkiewicz pk. "Pysiek"

          
       
          
Rafał Sikorski pk. "Man" alias "Northwestowy"               

           
          Anna Sikorska

                           
            Krzysztof Ornowski pk. "Orno"                                    Marek Polus pk. "Markus"